Czy też widzicie podwójnie? Czy może to siostry bliźniaczki?